Grönsaksodlingen utgår från ekologiska principer. All gödsel som används är godkänd inom ekologisk odling, mest används stallgödsel. Rensning sker mekaniskt och ingen besprutning görs.

I växthuset odlas tomaterna i jordbäddar blandade med stallgödsel och kompostmaterial. Vid behov används såpa mot ohyra. Humlor används som pollinerare.

 

Annons